Jakie wybrać biuro rachunkowe?

Złożoność zagadnień podatkowych sprawia, iż wielu przedsiębiorców zleca prowadzenie księgowości trudniącym się tym firmom. Na co zwrócić uwagę wybierając takie biuro?


kwota
Author: HazteOir.org
Source: http://www.flickr.com
Tradycyjnie pojmowana księgowość, to prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych, np. księgi podatkowej przychodów oraz rozchodów i archiwizacja dokumentów finansowych. Tego typu dokumentacja powinna być składowana do momentu przedawnienia się zobowiązań wobec urzędu skarbowego (to jest przez kolejne 5 lat podatkowych). Jednakże w rzeczywistości, usługi biur rachunkowych częstokroć wykraczają poza sferę tradycyjnie rozumianej księgowości. Presja konkurencji rynkowej powoduje, iż w propozycji takich przedsiębiorstw coraz częściej pojawiają się następujące pozycje: duży obszar doradztwa (zakładanie firmy, optymalizacja wydatków, wybór postaci opodatkowania). Jeżeli chodzi o Olsztyn biuro rachunkowe ma ono w swej ofercie także reprezentowanie klienta w postępowaniach fiskalnych, poprawianie omyłek, jakie zostały popełnione przez inne biura bądź samodzielnie rozliczającego się podatnika, itd.


olsztyn biuro rachunkowe
Author: The Forests Dialogue
Source: http://www.flickr.com


Po dokonaniu wyboru biura rachunkowego, należy podpisać umowę o świadczenie usług rachunkowych a także parafować odpowiednie pełnomocnictwa, które upoważnią biuro np. do składania deklaracji w imieniu przedsiębiorcy albo reprezentowania go przed różnego typu urzędami.


W większości wypadków na przedsiębiorcy ciąży przymus poinformowania urzędów o tym kto odpowiedzialny jest za jego księgowość oraz w którym miejscu jest archiwizowana wszelka dokumentacja. Te dane muszą znaleźć się w dokumencie CEIDG-1. Niektóre biura rachunkowe dopełnią jednak tej czynności za zleceniodawcę na podstawie stosownego upoważnienia.