W drodze ku perfekcji kadr bankowych

Sytuacja w sektorze finansowym przekształca się dosłownie z dnia na dzień. Imponujący rozkwit nowych technik informatycznych, potop podejść o zakresie regulacyjnym albo też wyzwania o charakterze makroekonomicznym – wszelkie owe zjawiska w dosadny sposób potwierdzają jedną prawdę: aby nadążyć za faktycznością, urzędnik bankowy powinien kształcić się ustawicznie.

W jakim stopniu te potrzeby edukacyjne pracobiorców zaspokajają same banki? Wskazówką w tymże zakresie może być choćby benchmark budżetów instruktażowych w krajowym sektorze bankowym, który już od 10 lat prowadzi ZBP Wrocław. Zobacz warsztaty we Wrocławiu.

Wykształcenie bankowców to nie tylko samo nauczanie, ale i wymiana praktyk.

nauka - fotka
Author: Marcin Polak
Source: http://www.flickr.com
Ta odmiana edukowania dotyczy wyższej oraz średniej kadry bankowej – i posiada zakres w znacznej części odformalizowany. Przy ZBP pracuje kilkanaście różnych komisji, rad, grup przygotowawczych. Owe działania posiadają bezprecedensowy atut edukacyjny. Tam spotykają się agenci średniej kadry kierowniczej – a więc osoby zainteresowane konkretną dyscypliną, tam się omawia najnowsze przepisy, wypracowuje się wspólne komentarze, bankowcy wymieniają się opiniami – do czego dotarli, jakie mają wspólne zapatrywania, jakie wyrobili rekomendacje. Wszyscy nauczają się te kłopoty rozumieć, wypracować sobie spojrzenie na rozmaite atrybuty konsultowanych spraw. Ponad 1500 bankowców z przeróżnych banków uczestniczy w tych wszelakich gremiach.


Inicjatywą o zbliżonym charakterze jest Forum Szkoleniowe ZBP. Jest to pewien ze sztywnych elementów współpracy z bankami, które pragną się spotkać raz w roku, aby porozmawiać o różnorodnych kłopotach, tyczących się kwalifikacji zawodowych. W tym roku debatowaliśmy o podnoszeniu kwalifikacji menedżerów – pod tym hasłem rozumiejąc nie wyłącznie prezesa departamentu, ale także szefa małego zespołu.

Pojawiło się dużo rozmaitych, interesujących projektów, zaprosiliśmy kilka instytucji, które przedstawiły swoje podejście do kwestii umiejętności menedżerów i przedstawiły swoje warsztaty.

Jeśli chodzi o średnią kadrę bankową, modny okazał się tzw. kurs kasjera walutowo złotowego. Banki bardzo często wysyłają swoich pracowników na tego typu kursy.