Zamierzasz zacząć pracę zawodową? Dowiedz się na czym polega rekrutacja pracowników i rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja jest pierwszymkrokiem zatrudnienia pracownika. Jej celem jest odszukanie wystarczającej liczby kandydatów, z których można będzie zrobić selekcję.

Punktem wyjścia do rekrutacji jest rozpatrzeniewymagań i niedoborów kadrowych w instytucji. Braki te mogą odnosić się do ilości pracowników lub kwalifikacji. W drugim przypadku można rozważyć kursy i przesunięcia. Dalszymi cyklami jest zatwierdzenie umowy o pracę jak również adaptacja fachowców.Rekrutacja pracowników może mieć kierunek szeroki bądź wąski. Odnośnie rekrutacji szerokiej oferty są przewodzone poprzez wysokonakładowe gazety, Internet i inne środki masowego przekazu docierające do szerokiej grupy możliwych pracowników. W przypadku wąskiej, używane są metody dojścia do wyznaczonej grupy osób, natomiast koszt dotarcia do wybranych osób jest zwykle większy, niż w czasie rekrutacji szerokiej. Sama rekrutacja pracowników może zostać realizowana albo we własnym zakresie - przez jednostkę poszukująca ekspertabądź też może zostać poleconazakładom rekrutacyjnym - agencje pracy Kraków.

zobacz
Author: U.S. Army Corps of Engineers
Source: http://www.flickr.com
Ze względu na formę rozliczenia międzykontrahentem, a firmą rekrutacyjną rozróżnia się: rekrutacja typu successfee - agencje odbierają honorarium tylko w sytuacji zatrudnienia wybranego przez nią kandydata lub nabór typu retained - agencje pracy Kraków są wynagradzane niezależnie od wyniku rekrutacji. Ciągi rekrutacji są następujące: w pierwszej kolejności sporządza się opis stanowiska pracy, po drugie zamieszcza się ogłoszenie z opisem żądań jakie powinien spełniać kandydat, na bazie zgłoszeń opracowuje się listę kandydatów, którzy oddawani są selekcji zgodnie z wymaganiami oraz sprawdzane są ich referencje, na samym końcu podejmuje się decyzję o zatrudnieniu i ustala się warunki umowy z przyjętym pracobiorcą. Najbardziej znana agencja pracy Kraków to Randstad (przejdź do serwisu).

To od pracodawcy zależy czy wybierze asystę agencji w poszukiwaniu pracownika, czy zrobi to na własną rękę. Każdy sposób jest niezmiernie dobry, dlatego jeśli jesteś osobą poszukującą pracy śledź portale internetowe tak samo agencji jak i konkretnych firm bądź po prostu czytaj codzienną prasę.